Quality Policy

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en iyi şekilde karşılamak.

Çalışanlarımızın, etkin katılımı ve risk değerlendirme temeline dayalı düşünce bilinciyle: Önleme, geliştirme ve motive etme esaslarını temel alarak, iş verimliliğini yükseltmek.

Kalite yönetim modelinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Performans yönetim sistemiyle, değerlendirme ve rekabet olgusunu canlı tutarak, hedeflere erişimi etkin ve kalıcı kılmak.

Her aşamada tedarik zincirinin etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamak.

 

Subscribe to newsletter.

COPYRIGHT © 2018 OMEGA OTOMOTIV All rights reserved.